Livingston Campus Shop Stewards

Safiyah Sailor (Dining) 

[email protected]

Matt Corson (Facilities)

[email protected] 

Marcus Franks (Dining) 

[email protected] 

Michael Yanchuck (Housing) 

[email protected] 

Jose Garay (Facilities) 

[email protected] 

Mike Messner (Facilities)

[email protected]

 Michael Toreky (Utilities)

[email protected]